Elektroniczna winieta autostradowa

Płatność za elektroniczną pieczątkę autostradową dotyczy WYŁĄCZNIE korzystania z płatnych odcinków autostrad w Republice Czeskiej.

Informacje o pojeździe

* Kraj rejestracji pojazdu
* Data wejścia w życie
* Numer tablicy rejestracyjnej
EU
* Tablica rejestracyjna do ponownego sprawdzenia
EU
Ilość

Ważność winiety

O aktywacji stempla autostradowego wraz z potwierdzeniem wpłaty zostaniesz powiadomiony e-mailem. Pieczątka jest zwykle aktywowana w ciągu 60 minut od dokonania zakupu.

Informacje do zakupu

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych danych, poprawienie błędów oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i informacjami o rejestracji w systemach poboru opłat.