Zmiana tablicy rejestracyjnej pojazdu

Czy Twój pojazd ma nową tablicę rejestracyjną, ponieważ oryginalna została na przykład zagubiona, uszkodzona lub skradziona? Twój elektroniczny znaczek opłaty drogowej online pozostanie ważny, ale konieczne jest powiadomienie nas o tej zmianie, abyśmy mogli dokonać zmiany w Twoim znaczku autostradowym.

Jeśli zmieniła się tablica rejestracyjna Twojego pojazdu, za pośrednictwem formularz Powiadomienie o zmianie tablicy rejestracyjnej powiadom nas o tym fakt, a my przeniesiemy Twój istniejący znaczek autostradowy na nową tablicę rejestracyjną.

Zmiana stempla autostradowego na podstawie wniosku o zmianę Tablicy rejestracyjnej można dokonać tylko w przypadku zmiany tablicy rejestracyjnej pojazdu w ciągu tym samym pojazdem z następujących powodów:

  • Zmiany tablic rejestracyjnych
  • Utrata tablicy rejestracyjnej
  • Uszkodzenie tablicy rejestracyjnej
  • Kradzież tablicy rejestracyjnej

Żądania zmiany nie można złożyć w przypadku przeniesienia znaku opłaty online na inny pojazd niż ten, dla którego został zakupiony.