ROCZNA WINIETA

ROCZNA WINIETA

Roczna winieta jest pierwszym wyborem dla kierowców, którzy regularnie korzystają z czeskich autostrad.

 Ten rodzaj winiety oferuje wygodny i prosty sposób na uniknięcie częstego kupowania winiet krótkoterminowych, zapewniając jednocześnie nieograniczony dostęp do autostrad przez cały rok. 

Kierowcy mogą wybrać, czy ważność winiety ma rozpocząć się natychmiast, czy też ustawić ją na dowolną przyszłą datę. Może to być przydatne na przykład przy zakupie winiet przed ich podwyżką cen w marcu 2024 roku.

 Winietę zakupioną w lutym (przed podwyżką cen) można aktywować w dowolnym momencie w ciągu 3 miesięcy – na przykład dopiero w maju.

Ikona stacji benzynowej

Paliwo standardowe

Ikona liścia

Paliwo ekologiczne