Zaletą zielonej elektronicznej winiety autostradowej zakupionej na CZdalnice.cz

KORZYŚCI

Oferujemy prosty sposób na posadzenie drzewa i bycie aktywnym na rzecz klimatu. Korzystając z usługi opłat drogowych, możesz przyczynić się do zrównoważenia emisji CO2, które są wytwarzane podczas jazdy samochodem. Dochody z tej usługi inwestujemy w pozarządowe projekty sadzenia długowiecznych dzikich drzew w Czechach i na całym świecie.

Co miesiąc będziemy publikować zestawienie posadzonych drzew oraz liczbę sprzedanych winiet za poprzedni okres.

Jeśli mamy taką możliwość, dokonamy zmiany na winiecie autostradowej, np. daty ważności (jeśli nie jest już ważna) lub zmienimy dwa symbole w znaku.

Istnieje funkcja, która automatycznie aktywuje winietę, aby ważność się nie pokrywała. W praktyce oznacza to, że w przypadku zakupu winiety z datą ważności pokrywającą się z aktualną, nasz system odnotuje tę sytuację i aktywuje winietę z datą późniejszą.