Žádost o vrácení uhrazeného časového poplatku

Finanční prostředky budou vždy vráceny prostřednictvím bankovního účtu.

Oznamovatel

Datum zadávejte ve formátu DD/MM/RRRR

Číslo vašeho bankovního účtu, na který vám vrátíme prostředky.

Vyřízení žádosti o vrácení uhrazeného časového poplatku je zpoplatněno manipulačním poplatkem, jehož aktuální výši naleznete v Podmínkách úhrady časového poplatku na czdalnice.cz

K žádosti je nutné doložit kopii potvrzení o úhradě a případné další přílohy, které vám byli zaslané do emailu. V případě duplicitní objednávky, je nutné doložit obě potvrzení.

Tímto prohlašuji, že jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a beru na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem a nařízeními Evropské unie, zejména nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro účely spojené s plnohodnotným dokončením žádosti, kterou jsem podal/a. Tyto údaje mohou být zpracovávány nebo předávány třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění mé žádosti. Beru na vědomí, že mám právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat jejich vymazání, pokud již není nutné je uchovávat z právních důvodů. Souhlasím také s tím, že budu informován/a o jakémkoli porušení bezpečnosti osobních údajů, které by mohlo mít vliv na moje práva a svobody. Tímto potvrzuji, že jsem poskytl/a všechny osobní údaje pravdivě a že jsem seznámen/a s tím, jak budou tyto údaje použity.