Výhody Zelené Elektronické Dálniční známky

Nabízíme jednoduchou cestu jak zasadit strom a být klimaticky aktivní. Pomocí služby czdalnice můžete přispívat ke kompenzaci emisí CO2, které jsou produkovány při jízdě autem. Výnos z této služby investujeme do nevládních projektů výsadby dlouhověkých volně rostoucích stromů v krajině České republiky a ve světě.

Každý měsíc budeme publikovat přehled zasazených stromů  a počtu prodaných známek za předchozí období.

V případě, že máme možnost, provedeme změnu na dálniční známce , jako termín platnosti (v případě že ještě není platná) nebo změníme dva symboly ve známce.

Je funkce, která automaticky aktivuje známku tak, aby se platnost ne-překrývala. V praxi to znamená, že v  případě nákupu známky s termínem platnosti, který překrývá již současnou, náš systém tuto situaci zaznamená a aktivuje známku s navazujícím termínem.