Výhody Zelené Elektronické Dálniční známky

Nabízíme jednoduchou cestu jak zasadit strom a být klimaticky aktivní. Pomocí služby czdalnice můžete přispívat ke kompenzaci emisí CO2, které jsou produkovány při jízdě autem. Výnos z této služby investujeme do nevládních projektů výsadby dlouhověkých volně rostoucích stromů v krajině České republiky a ve světě.

Každý měsíc budeme publikovat přehled zasazených stromů  a počtu prodaných známek za předchozí období.

V případě, že máme možnost, provedeme změnu na dálniční známce, jako termín platnosti (v případě že ještě není platná) nebo změníme dva symboly ve známce.

Je funkce, která automaticky aktivuje známku tak, aby se platnost ne-překrývala. V praxi to znamená, že v  případě nákupu známky s termínem platnosti, který překrývá již současnou, náš systém tuto situaci zaznamená a aktivuje známku s navazujícím termínem.