Správa elektronické dálniční známky

Stát registrace vozidla*

Zvolte stejnou zemi jako v objednávce

SPZ*

ID Transakce*

Tento kód naleznete v emailu potvrzení o úhradě

Zadané údaje nejsou správné

Nová SPZ

Lze změnit pouze 2 symboly, od původní spz

SPZ znovu pro kontrolu

Žádost úspěšně odeslána

Neodesláno, chyba v zadání

Požádejte o změnu začátku platnosti 

Změna datumu je možná jen v případě pokud dálniční známka doposud není plátná.

Úspěšně odesláno

Při odesílaní nastala chyba

Chcete-li stáhnout potvrzení o platnosti dálniční známky, je třeba vložit Autorizační kód, který naleznete na na dokladu nebo si jej přes email vyžádáte. Také tento kód je zobrazen v každém emailu.

Například: QIIXJXNUI