Jezděte s čistým svědomím.

Sázením stromů kompenzujeme produkci uhlíkových emisí.

Díky vašim příspěvkům bylo vysázeno Data aktualizujme měsíčně

I vy můžete přispět

- Na projektu se můžete podílet i vy. Stačí, když koupíte dálniční známku u nás a tím pomůžete vykompenzovat uhlíkovou stopu svých cest.
- Výše příspěvku se odvíjí od konkrétní časové známky.  Za každou dálniční známku, kterou u nás zakoupíte dáme stranou část peněz a zasadíme za ně stromy!

O našem projektu

Naše služba czdalnice má za cíl pomáhat s kompenzací emisí CO2, které vznikají při provozu automobilů. V rámci této služby mohou uživatelé přispět finančním příspěvkem, který je následně investován do projektů výsadby dlouhověkých volně rostoucích stromů v České republice a po celém světě.

Náš dlouhodobý cíl je zasadit jeden strom za každou známku, což je ambiciózní úkol, který si klade za cíl aktivně přispět k obnově lesů a snižování emisí CO2. Díky příspěvkům od našich uživatelů jsme schopni denně zasadit několik desítek stromů.

Manipulační poplatek, který činíme za naši službu, je použit na pokrytí externích provozních nákladů, jako jsou DPH, poplatky za platební bránu, bankovní poplatky, provoz serverů, IT podpora, zákaznická podpora a marketing. Z vzniklé marže věnujeme 30 % na výsadbu stromů. Zbývající finanční prostředky jsou pak použity na rozvoj projektu a další zlepšení služby. 

Seznam všech zasazených stromů je pravidelně aktualizován a je veřejně dostupný. Tímto zajišťujeme transparentnost našeho projektu a umožňujeme uživatelům sledovat, jak jejich příspěvek přispívá k růstu lesů.

Věříme, že naše služba czdalnice představuje jednoduchý a efektivní způsob, jak jednotlivci mohou aktivně přispět k ochraně životního prostředí a snižování jejich vlastního ekologického otisku. Společně můžeme dělat rozdíl a podporovat udržitelnou budoucnost.

Emise CO2 z aut, fakta a čísla

V dopravě vzniká téměř 30 procent všech emisí oxidu uhličitého v EU, přičemž ta silniční se na nich podílí ze 72 procent.

Osobní automobily se řadí mezi největší emitenty CO2, na celkových emisích vytvořených v dopravě se
podílejí 60,7 procenty. Nicméně i cestování moderním  osobním autem se může stát jedním z nejčistších způsobů dopravy, pokud vozem cestuje více lidí. 

Ze statistik bohužel vyplývá, že jedním autem cestuje v Evropě průměrně 1,7 pasažéra. Tím pádem se ostatní způsoby přepravy, například autobusová, ukazují
jako ekologičtější alternativy.