Avízo o změně SPZ - formulář online

Avízo o změně SPZ

z důvodu ztráty, odcizení nebo výměny SPZ

Oznamovatel

Datum zadávejte ve formátu DD/MM/RRRR

K Avízu o změně SPZ je nutné doložit kopii dokumentu dokládající změnu SPZ v rámci stejného Vozidla (např. kopie velkého technického průkazu, ve které je uvedena původní i nová SPZ a VIN kód)

Tímto prohlašuji, že jsem seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a beru na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem a nařízeními Evropské unie, zejména nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro účely spojené s plnohodnotným dokončením žádosti, kterou jsem podal/a. Tyto údaje mohou být zpracovávány nebo předávány třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění mé žádosti.

Má Vaše vozidlo novou SPZ, protože ta původní byla například ztracená, poškozená nebo odcizená? Vaše online elektronická dálniční známka zůstane i nadále v platnosti, ale je nezbytné nám tuto změnu oznámit, abychom mohli provézt změnu ve Vaší dálniční známce.

Pokud se SPZ Vašeho vozidla změnila, prostřednictvím formuláře Avízo o změně SPZ nám tuto skutečnost prosím oznamte a my Vám Vaši stávající dálniční známku převedeme na novou SPZ.

Změnu v dálniční známce na základě žádosti o změnu SPZ je možné provést pouze v případech, kdy se SPZ Vašeho vozidla změnila v rámci stejného vozidla, a to z těchto z důvodů:

  • Změny SPZ
  • Ztráty SPZ
  • Poškození SPZ
  • Odcizení SPZ

Žádost o změnu nelze provést v případech, kdy by došlo k přenesení online dálniční známky na jiné vozidlo, než pro které byla zakoupena.