Jezděte s čistým svědomím.

Sázením stromů kompenzujeme produkci uhlíkových emisí.

Díky vašim příspěvkům bylo vysázeno Data aktualizujme měsíčně

I vy můžete přispět

- Na projektu se můžete podílet i vy. Stačí, když koupíte dálniční známku u nás a tím pomůžete vykompenzovat uhlíkovou stopu svých cest.
- Výše příspěvku se odvíjí od konkrétní časové známky.  Za každou dálniční známku, kterou u nás zakoupíte dáme stranou část peněz a zasadíme za ně stromy!

O našem projektu

- Pomocí služby czdalnice můžete přispívat ke kompenzaci emisí CO2, které jsou produkovány při jízdě autem.
- Výnos z této služby investujeme do nevládních projektů výsadby dlouhověkých volně rostoucích stromů v krajině České republiky a ve světě.

- Našim dlouhodobým cílem je zasadit za každou známku jeden strom.

Z manipulačního poplatku se odečítají ext. provozní poplatky (DPH, platební brána, banka, server, IT podpora, zákaznická podpora, mkt )  a z vzniklé marže chceme dávat 30 % na výsadbu stromů. Denně takto zasadíme několik desítek stromů. Zbylé finanční prostředky jsou použity na rozvoj projektu. Seznam zasazených stromů aktualizujeme každý měsíc.

Emise CO2 z aut: fakta a čísla

V dopravě vzniká
téměř 30 procent všech emisí oxidu uhličitého v EU, přičemž ta silniční se na
nich podílí ze 72 procent.

Osobní automobily se
řadí mezi největší emitenty CO2, na celkových emisích vytvořených v dopravě se
podílejí 60,7 procenty. Nicméně i cestování moderním osobním autem se může stát
jedním z nejčistších způsobů dopravy, pokud vozem cestuje více lidí. Ze
statistik bohužel vyplývá, že jedním autem cestuje v Evropě průměrně 1,7
pasažéra. Tím pádem se ostatní způsoby přepravy, například autobusová, ukazují
jako ekologičtější alternativy.