Informace o projektu

Proč vznikl projekt

Jezdíte autem? Víte zároveň, že krajině je nutné tento náš komfort něčím vykompenzovat, aby nestrádala? Pak jste u nás správně! Jsme poskytovatelé dálničních známek, kterým není lhostejná naše česká příroda. Protože víme, že příroda je naše bohatství, tak za každou dálniční známku, kterou u nás zakoupíte dáme stranou část peněz a zasadíme za ně stromy!

Více o projektu a o počtu zasazených stromů naleznete  

Jak se můžete podílet na našem projektu ?

- Pomocí služby czdalnice můžete přispívat ke kompenzaci emisí CO2, které jsou produkovány při jízdě autem.
- Výnos z této služby investujeme do nevládních projektů výsadby dlouhověkých volně rostoucích stromů v krajině České republiky a ve světě.

Důležité informace, nejsme oficiálním prodejcem dálničních známek. Oficiální prodejce je edalnice.cz. Jsme přeprodejce s přidanou hodnotou a to tím, že z každé zakoupené dálniční známky přispějete na zasazení stromu.

Spuštění Českého projektu Plant 4 Planet pro výsadbu stromů

Dny
Hodiny

Lesy pokrývají v současnosti asi 30% povrchu souše a pro život na Zemi mají nedocenitelný význam. Lesy hrají nezatupitelnou roli při utváření klimatu tím, že produkují kyslík a naopak pohlcují oxid uhličitý - jeden z hlavních plynů, jehož zvýšená koncentrace přispívá k zintenzivnění skleníkovému efektu a k možné globální změně klimatu.

Lidstvo již několik tisíciletí využívá lesy jako zdroj cenné suroviny. Více než polovina vytěženého dřeva se používá jako palivo, dále ve stavebnictví, v nábytkářském průmyslu, na výrobu celulózy a papíru. Některé druhy stromů jsou zdrojem korku (korkový dub), latex z kaučukovníku, dále pak chinin z kůry chinovníku, který se používá proti malárii, pryskyřice z borovic atd

Při správném hospodaření představují lesy obnovitelný zdroj. Les zničený ohněm má schopnost přirozené obnovy. V případě rozsáhlého kácení tropických deštných pralesů či v případě poškozoení lesních ekosystémů emisemi, nelze lesní biomasu jednoduše obnovit a lesů ubývá.

Odlesňování může mít velmi vážné konsekvence pro klimatické poměry v lokálním, regionálním i globálním měřítku. Výsledkem odlesňování a změn v charakteru aktivnho povrchu můžedocházet ke zvyšování extremity klimatu, ke změnám v prostorovém rozložení řady meteorologických prvků. Dalším vážným důsledkem odlesňování je intenzifikace erozních procesů, kdy voda se na odlesněných plochách nestačí vsakovat, vytváří se erozní rýhy a voda, která se v zalesněné krajině akumulovala, z krajiny rychle mízí. Výsledkem těchto porcesů může být postupná desertifikace a rozšiřování pouštních oblastí. Zrychlení odtoku v odlesněných oblastech může vést až ke katastrofálním povodním. S procesy odlesňování úzce souvisí také změny biodiverzity v lesních ekosystémech a procesy degradace půd.

Lesy pokrývají v současnosti asi 30% povrchu souše a pro život na Zemi mají nedocenitelný význam. Lesy hrají nezatupitelnou roli při utváření klimatu tím, že produkují kyslík a naopak pohlcují oxid uhličitý - jeden z hlavních plynů, jehož zvýšená koncentrace přispívá k zintenzivnění skleníkovému efektu a k možné globální změně klimatu.

Lidstvo již několik tisíciletí využívá lesy jako zdroj cenné suroviny. Více než polovina vytěženého dřeva se používá jako palivo, dále ve stavebnictví, v nábytkářském průmyslu, na výrobu celulózy a papíru. Některé druhy stromů jsou zdrojem korku (korkový dub), latex z kaučukovníku, dále pak chinin z kůry chinovníku, který se používá proti malárii, pryskyřice z borovic atd

Při správném hospodaření představují lesy obnovitelný zdroj. Les zničený ohněm má schopnost přirozené obnovy. V případě rozsáhlého kácení tropických deštných pralesů či v případě poškozoení lesních ekosystémů emisemi, nelze lesní biomasu jednoduše obnovit a lesů ubývá.

Odlesňování může mít velmi vážné konsekvence pro klimatické poměry v lokálním, regionálním i globálním měřítku. Výsledkem odlesňování a změn v charakteru aktivnho povrchu můžedocházet ke zvyšování extremity klimatu, ke změnám v prostorovém rozložení řady meteorologických prvků. Dalším vážným důsledkem odlesňování je intenzifikace erozních procesů, kdy voda se na odlesněných plochách nestačí vsakovat, vytváří se erozní rýhy a voda, která se v zalesněné krajině akumulovala, z krajiny rychle mízí. Výsledkem těchto porcesů může být postupná desertifikace a rozšiřování pouštních oblastí. Zrychlení odtoku v odlesněných oblastech může vést až ke katastrofálním povodním. S procesy odlesňování úzce souvisí také změny biodiverzity v lesních ekosystémech a procesy degradace půd.

 Zástupci 141 zemí se zavázali, že do roku 2030 zastaví a zvrátí úbytek lesů a degradaci půdy. Zastavení odlesňování je jedna z nepřekročitelných podmínek zastavení globálního oteplení pod kritickou hodnotou 1,5 °C. Nejsou nikterak právně závazné, vymahatelné, navíc máme v živé paměti podobné a nikdy nenaplněné sliby z minulosti.

Výsadba stromů v České republice nepřináší nejenom snížení CO2, produkovaný automobily. Přináší také domov pro spousty živočišných druhů a hmyzu, které jsou nezbytné pro zachování celosvětového přírodního koloběhu.

Chcete přispět na náš projekt CZplant ? ale už máte zakoupenou dálniční známku na jiném portálu ? nevadí.. máme pro vás řešení, můžete přispět i skrz náš příspěvkový odkaz, který se dá i sdílet na sociálních sítí. Cena příspěvku je v rozmezí 100 - 150 Kč,  ve stejné výši jako aktuálně příspěvkový eko poplatek u námi nabízených dálničních známek.

 

Pomoct naší planetě můžete i vy !

Sledujte nás na na sociálních sítích