Elektronická dálniční známka

která sází stromy a snižuje CO2

Transparentně sázíme za manipulační poplatek a snižujeme CO2

Ověření platnosti

Stačí zadat SPZ vozidla a hned se dozvíte, zda máte platnou elektronickou dálniční známku či zda je Vaše vozidlo od úhrady osvobozeno.

Stát registrace vozidla

SPZ

Zadejte čísla a písmena, bez mezer, pomlček, diakritiky a speciálních znaků.

Můžete vyrazit na cestu

000

Platná

000

Vozidlo nemá pro dnešní den zakoupenou dálniční známku

Neplatná

Správa dálniční známky

Informace o zakoupené dálniční známce

Změna počátku platnosti dálniční známky​

Změna SPZ

Nastavení notifikací

Zachraňte s námi naši planetu !

Odlesňování

Deforestace je jedním zvelkých globálních problémů naší planety, její průběh a důsledky přímo či nepřímo ovlivňují život každého z nás. Nejen, že úbytek lesů přispívá spolu s dalšími činiteli ke změně klimatu a ovlivňuje přirozený chod ekosystémů, ale je také podnětem k mnoha sociálním změnám. Téměř polovina lesů, které ještě před několika sty lety pokrývaly Zemi, zmizela a odlesňování se rozšiřuje a urychluje. Rok 2011 byl vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, což je také jedním z důvodů, proč je deforestace součástí agendy UNEP

Proč účtujeme manipulační eko poplatek ?

Manipulační poplatek umožnuje našemu projektu provoz a financování výsadby stromů a tím redukovat CO2 produkovaným jízdou autem. V dopravě vzniká téměř 30 procent všech emisí oxidu uhličitého v EU, přičemž ta silniční se na nich podílí ze 72 procent. Buďte tedy klimaticky aktivní a kupte dálniční známku u nás a přispějte k zalesňování naší planety. Manipulační poplatek na zasazení stromu se odvíjí od typu dálniční známky, pro roční známku je 150 Kč, pro měsíční a desetidenní je 100 kč.

Kdo je povinný pořídit elektronickou dálniční známku?

Povinnost pořídit si dálniční známku platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny. Na přípojná vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje. Od 1. 1. 2021 se rozšířil výčet vozidel, která jsou osvobozena.

 Kontrola a pokuty

Policie ČR a Celní správy ČR podle SPZ vozidla poznají, zda máte platnou elektronickou dálniční známku nebo je vaše vozidlo osvobozeno.Kontrola je prováděna přímo na zpoplatněném úseku dálnice prostřednictvím hlídkových vozidel vybavených kamerovým systémem pro rozpoznávání SPZ a za pomoci vzdáleného připojení ke kontrolním branám nebo kontrolou na odpočívkách a parkovištích.

Výše pokut řidiči, kterého systém odhalí na zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky (a pokud se na něj nevztahuje osvobození), hrozí pokuta až 20 000 Kč. Kontrola se bude týkat také případného zneužití osvobození. Pokud fyzická nebo právnická osoba podá oznámení osvobození, aniž by na něj měla nárok, ve snaze záměrně systém zneužít, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč. Pokud bude zpoplatněný úsek dálnice užívat vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození. Co se bude dít se získanými daty a fotografiemi?

Kromě nasnímání SPZ vozidla a následného zjištění informací o platnosti elektronické dálniční známky se současně v případě, že vozidlo nemá platnou elektronickou dálniční známku nebo není osvobozeno, pořídí také fotografie vozidla. Ihned po vzniku snímku software záznam rozdělí na fotografii a data. Dále už pracuje pouze s daty, která jsou odeslána do systému kontroly.

Zdroj edalnice.cz

Sledujte nás na sociálních sítích