Elektronická dálniční známka

která sází stromy a snižuje CO2

Elektornická roční dálniční známka
Elektornická třicetidenní dálniční známka
Elektornická desetidenní dálniční známka

Ověření platnosti

Zadejte SPZ vozidla a hned se dozvíte, zda máte platnou elektronickou dálniční známku či zda je Vaše vozidlo od úhrady osvobozeno.

Stát registrace vozidla

SPZ

Zadejte čísla a písmena, bez mezer, pomlček, diakritiky a speciálních znaků.

000

Můžete vyrazit na cestu

000

Správa dálniční známky

Informace o zakoupené dálniční známce

Změna počátku platnosti dálniční známky​

Změna SPZ

Nastavení notifikací

Transparentně sázíme za manipulační poplatek a snižujeme CO2

Kdo je povinný pořídit elektronickou dálniční známku?

Dálniční známku je třeba mít pro motorová vozidla s minimálně čtyřmi koly a s maximální povolenou hmotností do 3,5 tuny. Přípojná vozidla a motocykly nejsou zahrnuty v této povinnosti. Od 1. ledna 2021 došlo k rozšíření seznamu vozidel, která nemusí mít známku.

Kontrola a pokuty

Policie ČR a Celní správy ČR podle SPZ vozidla poznají, zda máte platnou elektronickou dálniční známku nebo je vaše vozidlo osvobozeno.Kontrola je prováděna přímo na zpoplatněném úseku dálnice prostřednictvím hlídkových vozidel vybavených kamerovým systémem pro rozpoznávání SPZ a za pomoci vzdáleného připojení ke kontrolním branám nebo kontrolou na odpočívkách a parkovištích.

Výše pokut řidiči, kterého systém odhalí na zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky (a pokud se na něj nevztahuje osvobození), hrozí pokuta až 20 000 Kč. Kontrola se bude týkat také případného zneužití osvobození. Pokud fyzická nebo právnická osoba podá oznámení osvobození, aniž by na něj měla nárok, ve snaze záměrně systém zneužít, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč. Pokud bude zpoplatněný úsek dálnice užívat vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození. Co se bude dít se získanými daty a fotografiemi?

Kromě nasnímání SPZ vozidla a následného zjištění informací o platnosti elektronické dálniční známky se současně v případě, že vozidlo nemá platnou elektronickou dálniční známku nebo není osvobozeno, pořídí také fotografie vozidla. Ihned po vzniku snímku software záznam rozdělí na fotografii a data. Dále už pracuje pouze s daty, která jsou odeslána do systému kontroly.

Zdroj edalnice.cz

Zachraňte s námi naši planetu !

Odlesňování

Kromě deforestace je další velký globální problém spojen s dopravou a používáním automobilů, a to dopravní přetížení a negativní dopady na životní prostředí. Rozvoj dalnic a zvyšující se počet automobilů přináší s sebou řadu výzev a problémů, které ovlivňují jak životy jednotlivců, tak i celé společnosti. Výstavba dalnic má za cíl zlepšit silniční infrastrukturu a usnadnit přepravu zboží a osob mezi městy a regiony. Tyto rozsáhlé infrastrukturní projekty však často vyžadují zásahy do přírody a mohou mít negativní dopady na životní prostředí. Při stavbě dalnic dochází často k odlesňování, aby se uvolnilo místo pro trasy a propojení. To má vážné důsledky pro biodiverzitu a ekosystémy, které jsou závislé na lesních oblastech. Navíc, samotná přítomnost dalnic a zvyšující se počet automobilů přispívá k emisím skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Automobily poháněné fosilními palivy, jako je benzín a nafta, produkují oxid uhličitý a další znečišťující látky, které přispívají ke změně klimatu a škodlivě ovlivňují kvalitu ovzduší. Tento negativní dopad má vliv na lidské zdraví a může způsobovat respirační problémy a další zdravotní obtíže.

Proč účtujeme manipulační eko poplatek ?

Manipulační poplatek umožnuje našemu projektu provoz a financování výsadby stromů a tím redukovat CO2 produkovaným jízdou autem. V dopravě vzniká téměř 30 procent všech emisí oxidu uhličitého v EU, přičemž ta silniční se na nich podílí ze 72 procent. Buďte tedy klimaticky aktivní a kupte dálniční známku u nás a přispějte k zalesňování naší planety. Manipulační poplatek na zasazení stromu se odvíjí od typu dálniční známky, pro roční známku je 150 Kč, pro měsíční a desetidenní je 100 kč.

Sledujte nás na sociálních sítích