Elektronická dálniční známka

První e-shop, který sází stromy za dálniční známky

Gas Pump Icon

Standardní palivo

Leaf Icon

Eko palivo

Gas Pump Icon

Standardní palivo

Leaf Icon

Eko palivo

Gas Pump Icon

Standardní palivo

Leaf Icon

Eko palivo

Gas Pump Icon

Standardní palivo

Leaf Icon

Eko palivo

K ceně je připočten ekologický poplatek.

Gas Pump Icon

Standardní palivo

Leaf Icon

Eko palivo

Gas Pump Icon

Standardní palivo

Leaf Icon

Eko palivo

Gas Pump Icon

Standardní palivo

Leaf Icon

Eko palivo

Gas Pump Icon

Standardní palivo

Leaf Icon

Eko palivo

Ověření platnosti

Stačí zadat SPZ vozidla a hned se dozvíte, zda máte platnou elektronickou dálniční známku či zda je Vaše vozidlo od úhrady osvobozeno. Dálniční známka a její ověření zde :

Stát registrace vozidla

SPZ

Zadejte čísla a písmena, bez mezer, pomlček, diakritiky a speciálních znaků.

000

Můžete vyrazit na cestu

000

Platná

000

Vozidlo nemá pro dnešní den zakoupenou dálniční známku

Neplatná

Správa dálniční známky

Informace o zakoupené dálniční známce

Změna počátku platnosti dálniční známky​

Změna SPZ & změna země registrace

Nastavení notifikací

Transparentně sázíme za manipulační poplatek stromy a snižujeme CO2

Kdo si musí pořídit dálniční známku v České republice ?

Povinnost pořídit si dálniční známku před vjezdem na zpoplatněné úseky dálnic, platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny.

Na motocykly a přípojná vozidla se povinnost nevztahuje. Pro vozidla, která jsou od koupi známky osvobozena, není potřeba elektronickou dálniční známku pořizovat.

Více o osvobozených vozidlech zde

Kontrola a pokuty

Policie ČR a Celní správy ČR podle SPZ vozidla poznají, zda máte platnou elektronickou dálniční známku nebo je vaše vozidlo osvobozeno.Kontrola je prováděna přímo na zpoplatněném úseku dálnice prostřednictvím hlídkových vozidel vybavených kamerovým systémem pro rozpoznávání SPZ a za pomoci vzdáleného připojení ke kontrolním branám nebo kontrolou na odpočívkách a parkovištích. Kontrolu platnost dálniční známky je třeba kontrolovat pravidelně.

Výše pokut řidiči, kterého systém odhalí na zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky (a pokud se na něj nevztahuje osvobození), hrozí pokuta až 20 000 Kč. Kontrola se bude týkat také případného zneužití osvobození. Pokud fyzická nebo právnická osoba podá oznámení osvobození, aniž by na něj měla nárok, ve snaze záměrně systém zneužít, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč. Pokud bude zpoplatněný úsek dálnice užívat vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození. Co se bude dít se získanými daty a fotografiemi?

Kromě nasnímání SPZ vozidla a následného zjištění informací o platnosti elektronické dálniční známky se současně v případě, že vozidlo nemá platnou elektronickou dálniční známku nebo není osvobozeno, pořídí také fotografie vozidla. Ihned po vzniku snímku software záznam rozdělí na fotografii a data. Dále už pracuje pouze s daty, která jsou odeslána do systému kontroly.

Zdroj edalnice.cz

Zachraňte s námi naši planetu ! zelená dálniční známka

Kromě deforestace je další velký globální problém spojen s dopravou a používáním automobilů, a to dopravní přetížení a negativní dopady na životní prostředí. Rozvoj dálnic a zvyšující se počet automobilů přináší s sebou řadu výzev a problémů, které ovlivňují jak životy jednotlivců, tak i celé společnosti. Výstavba dalnic má za cíl zlepšit silniční infrastrukturu a usnadnit přepravu zboží a osob mezi městy a regiony.

Tyto rozsáhlé infrastrukturní projekty však často vyžadují zásahy do přírody a mohou mít negativní dopady na životní prostředí. Při stavbě dálnic dochází často k odlesňování, aby se uvolnilo místo pro trasy a propojení. To má vážné důsledky pro biodiverzitu a ekosystémy, které jsou závislé na lesních oblastech.

Navíc, samotná přítomnost dálnic a zvyšující se počet automobilů přispívá k emisím skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Automobily poháněné fosilními palivy, jako je benzín a nafta, produkují oxid uhličitý a další znečišťující látky, které přispívají ke změně klimatu a škodlivě ovlivňují kvalitu ovzduší. Tento negativní dopad má vliv na lidské zdraví a může způsobovat respirační problémy a další zdravotní obtíže.

Dálniční známka

Česká dálniční známka je nezbytným prvkem pro řidiče, kteří plánují cestovat po českých dálnicích.

Dálniční známka umožňuje legální průjezd po vyhrazených úsecích dálnic. Existuje několik typů dálničních známek, roční dálniční známka, měsíční dálniční známka, desetidenní dálniční známka a jednodenní dálniční známka, které vyhovují různým potřebám cestovatelů.

Zakoupení dálniční známky je jednoduchý proces, který lze provést online nebo na vybraných prodejních místech. Je důležité mít platnou dálniční známku, aby se předešlo pokutám a dalším nepříjemnostem během cestování po českých dálnicích.

Proč účtujeme ekologický poplatek ?

Poplatek umožnuje našemu projektu provoz a financování výsadby stromů a tím redukovat CO2 produkovaným jízdou autem. V dopravě vzniká téměř 30 procent všech emisí oxidu uhličitého v EU, přičemž ta silniční se na nich podílí ze 72 procent. Buďte tedy klimaticky aktivní a kupte dálniční známku u nás a přispějte k zalesňování naší planety. Dálniční známka od czdalnic je tou správnou eko volbou. Manipulační poplatek na zasazení stromu se odvíjí od typu dálniční známky, roční dálniční známka je 200 Kč,  měsíční dálniční známka a desetidenní dálniční známka je 200 kč a jednodenní dálniční známka je 150 Kč.

Sledujte nás na sociálních sítích