Zákaznická podpora

(+420) 228 229 397

ZASAZENO 56560

Osvobození od dálniční známky

V roce 2024 dojde k významné změně v systému dálničních známek v České republice. Zatímco většina vozidel bude nadále povinna zakoupit dálniční známku, existují určité kategorie vozidel, které budou od tohoto poplatku osvobozeny.

Pouze elektromobily budou moci na dálnice zdarma

Jednou ze změn je, že z klasických osobních vozů budou pouze elektromobily moci od roku 2024 využívat dálnice zcela bezplatně. Dálniční známku pro rok 2024 tak jejich řidiči kupovat nemusejí. V minulých letech byly od poplatku osvobozeny i vozy s hybridním pohonem, tomu je ale konec. Toto opatření reflektuje snahu o podporu ekologického a udržitelného cestování. Vozidla na elektrický pohon tak dostanou další důvod, proč by měla být více využívána.

Osvobozené vozy od dálniční známky

Další skupinou, která bude osvobozena od dálničního poplatku, jsou historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla. Toto opatření bere v potaz kulturní a historický význam těchto vozidel. 

Od potřeby dálniční známky budou stejně tak osvobozena vozidla přepravující držitele ZTP nebo ZTP/P průkazu. Řidiči těchto vozů nepotřebují podávat žádost o osvobození vozidla. Při silniční kontrole ale musí předložit doklady potvrzující nárok na osvobození.

Pokud vaše vozidlo nespadá do kategorie osvobozených vozů, budete si muset pořídit jednodenní, desetidenní, měsíční, nebo klasickou roční dálniční známku.

Žádost o osvobození musí podat tyto vozy:

  • Elektromobily bez speciální SPZ

Pokud vlastníte elektromobil, který není označen speciální SPZ začínající na „EL“, budete muset podat žádost o osvobození. Tato kategorie byla zřízena, aby se zjednodušila identifikace vozidel oprávněných k bezplatnému užívání dálnic.

  • Vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem

Ačkoliv tyto typy vozidel představují ekologičtější alternativu, stále je nutné požádat o osvobození od dálniční známky. Toto pravidlo podporuje užívání alternativních paliv a zároveň zohledňuje různé typy ekologičtějších vozidel na trhu.

  • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením

Tato vozidla, která jsou klíčová pro mobilitu osob s postižením, rovněž musí podat žádost o osvobození od dálničního poplatku.

Jak podat žádost o osvobození

Pro úspěšné podání žádosti o osvobození od dálniční známky budete potřebovat vyplněný formulář:


Pro elektromobily – stáhnout zde

Pro ostatní vozidla – stáhnout zde

Pokud jste již vyplnili výše přiložený formulář, máte na výběr 3 možnosti podání:

  • Online – přes datovou schránku

Nejsnazší a nejrychlejší způsob je podání žádosti elektronicky, přes datovou schránku. Použijte identifikátor ws5mh9w na adrese https://mojedatovaschranka.cz.

  • E-mailem

Další možností je zaslat žádost e-mailem na adresu [email protected]. Zaslat můžete buď elektronicky vyplněný .PDF formulář nebo naskenovaný vyplněný formulář s elektronickým podpisem.

  • Poštou

Pokud preferujete klasický způsob, můžete žádost poslat i poštou. Důležité je, aby byl formulář správně vyplněn a obsahoval úředně ověřený podpis. Adresa pro zaslání je Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.