Zákaznická podpora

(+420) 228 229 397

ZASAZENO 56560

Nový bodový systém 2024 – důležité změny v silničním zákoně

00007-30844465101

V roce 2024 došlo k poměrně velkým změnám v českém silničním zákoně, které přinesly nový režim pokutování řidičů a reorganizaci systému udělování trestných bodů. Cílem novely bylo zvýšení bezpečnosti na silnicích a odrazení řidičů od nezodpovědného chování za volantem.

Vyšší pokuty za nebezpečné chování

Za jízdu pod vlivem návykových látek, což je považováno za jeden z nejzávažnějších přestupků, byla pokuta zvýšena z původních 20 tisíc na 25 tisíc korun. Další zpřísnění se týká odmítnutí testů na alkohol či drogy, kde se pokuta nově vyšplhala až na 75 tisíc korun. Vyšší pokuty mají odradit řidiče od řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

Pokuty za vážné překročení rychlosti – o 40 km/h v obci (50 km/h mimo), jízdu na červenou nebo neoprávněný vjezd na železniční přejezd, byly rovněž navýšeny na 25 tisíc korun. Cílem je redukce nejrizikovějších přestupků, které často vedou k vážným dopravním nehodám.

Nový bodový systém pro rok 2024

Novela zákona zjednodušila systém udělování trestných bodů. Z pěti skupin bodů (přestupků) se přešlo na tři kategorie, což by mělo zpřehlednit celý systém a usnadnit jeho pochopení. Za lehčí přestupky jsou nyní odebírány 2 body, za středně závažné přestupky jsou řidiči vzaty 4 body a za nejzávažnější provinění řidič přijde o 6 bodů.

Pravidlo, které zůstává, je, že pokud řidič nasbírá celkem 12 bodů, přijde o řidičský průkaz.

Pořiďte si novou dálniční známku pro rok 2024 – kliknutím zde.

Přestupky za 2 body

Za méně závažné přestupky jsou nyní udělovány 2 trestné body. Tato kategorie zahrnuje přestupky, jakými jsou: překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 10 km/h, nezastavení před přechodem pro chodce, parkování na místě vyhrazeném pro invalidy, nebo řízení motorového vozidla bez potřebné profesní způsobilosti.

Přestupky za 4 body

Středně závažné přestupky jsou nyní penalizovány 4 body. Do této kategorie spadá jednání, jako je překročení rychlosti o více než 20 km/h v obci nebo o více než 30 km/h mimo obec, nedání přednosti v jízdě, řízení vozidla bez držení řidičského oprávnění, nebo porušení povinnosti použít dětskou autosedačku. Tyto přestupky jsou považovány za vážnější, protože mohou způsobit závažnější ohrožení bezpečnosti na silnicích.

Přestupky za 6 bodů

Nejzávažnější přestupky, které mají bezprostřední vliv na bezpečnost silničního a dálničního provozu, jsou trestány 6 body. Do této skupiny patří například jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci nebo o více než 50 km/h mimo obec, odmítnutí testu na přítomnost alkoholu nebo drog, nebo způsobení dopravní nehody s vážnými následky. Spáchání již dvou takových přestupků může vést ke ztrátě řidičského průkazu.

TIP: Nejezdíte běžně po dálnici, ale zrovna musíte? Vyzkoušejte novou jednodenní dálniční známku!