Zákaznická podpora

(+420) 228 229 397

ZASAZENO 56560

Jízda bez dálniční známky

Jízda po dálniční síti bez dálniční známky

Jízda po dálnici bez dálniční známky v České republice je porušením silničního zákona a může být sankcionována pokutou. Tato situace může nastat například tehdy, pokud řidič zapomene koupit dálniční známku před vjezdem na dálnici nebo pokud se na dálnici ocitne omylem.

TIP: Raději nic neriskujete a kupte si elektronickou dálniční známku online.

Pokuta za jízdu bez dálniční známky

Podle českého silničního zákona je totiž pro vjezd na dálnici povinné mít platnou dálniční známku. Tuto povinnost mají jak motoristé s osobními vozidly, tak i řidiči nákladních vozidel a autobusů. Pokud řidič nemá platnou dálniční známku, porušil tuto povinnost a dopouští se přestupku, za který může být pokutován.

V Česku je výše pokuty za jízdu po dálnici bez dálniční známky stanovena na 2 000- 5 000 Kč. Pokud řidič nezaplatí tuto pokutu ve stanovené lhůtě, může být pokuta zvýšená až na 10 000 Kč. Kromě toho může být řidiči zastaveno vozidlo až do uhrazení pokuty.

Je tedy velmi důležité dbát na to, abychom před vjezdem na dálnici zakoupili platnou dálniční známku. V Česku je možné zakoupit  tzv. elektronickou dálniční známku, kterou lze zaplatit přes internet nebo mobilní aplikaci.

Pokud se stane, že se řidič ocitne na dálnici bez platné dálniční známky, měl by co nejdříve zastavit na nejbližší benzínce a koupit si dálniční známku. Pokud se tak nestane a řidič pokračuje v jízdě bez dálniční známky, může být pokutován.

Kromě toho je důležité pamatovat na to, že pokud si řidič vozidlo pronajme v Česku, měl by se před vjezdem na dálnici informovat o tom, zda je dálniční poplatek již hrazen pronajímatelem, popřípadě zda je nutné si dálniční známku zakoupit sám. V opačném případě hrozí opět riziko pokuty za jízdu po dálnici bez platné dálniční známky.

I v případě, že plánujete po dálnici jet jen krátkou vzdálenost, pořiďte si dálniční známku s kratší platností:

Další sankce za jízdu po dálnici bez dálniční známky

Kromě pokuty za jízdu po dálnici bez dálniční známky v Česku mohou řidiče potkat i další sankce. Pokud totiž dojde ke správnímu řízení, jehož předmětem bude právě jízda po dálniční síti bez dálniční známky, může dojít k uložení pokuty ve výši až
20 000 Kč. 

Další možností, kdy může dojít k sankcionování řidiče, je zneužití osvobození od dálniční známky. Toto osvobození od dálničních poplatků platí například pro Vězeňskou službu ČR, přepravu pacientů s neodkladnou péčí a držitele průkazu ZTP/P. Avšak pokud tuto výhodu zneužijete, může být vám uložena pokuta v maximální výši 100 000 korun.

Platnost dálniční známky je omezena na určité období, zpravidla na týden, měsíc nebo rok. Pokud si tedy řidič není jistý, že má platnou dálniční známku nebo zaplacenou elektronickou dálniční známku, doporučujeme ověřit její platnost.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že povinnost platit dálniční poplatky není v Česku nic výjimečného. Podobná pravidla platí i v jiných evropských zemích, kde je dálniční poplatek podobným způsobem vybírán a řidiči musí mít platnou dálniční známku. Proto by řidiči měli být obezřetní a věnovat pozornost tomu, zda mají v dané zemi povinnost platit dálniční poplatky a jaké jsou možnosti jejich platby.